QUÈ ÉS LA BIODANZA?


La Biodanza, creada per l’antropòleg xilè Rolando Toro Araneda als anys 60, és un sistema que treballa amb música-moviment-vivència dins un context de grup, afavorint l’expressió saludable de la persona a nivell orgànic i existencial. Mitjançant la vivència, l’experiència intensa de l’aquí i l’ara, estimula la integració amb un mateix, amb els altres i, en un sentit més ampli, amb l’entorn en el qual vivim, afavorint el desenvolupament del potencial humà i de les capacitats personals: la vitalitat, el benestar, la salut, l’alegria, l’empatia, la creativitat, la cooperació i el treball en equip.


MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA BIODANZA

La paraula deriva dels termes “bios”, que significa “vida”, i “dansa”, en el seu sentit original de “moviment vivencial”.

Biodanza és un sistema vivencial orientat al desenvolupament i enfortiment dels potencials genètics innats en tots els éssers humans. Es tracta d'un sistema de renovació orgànica, de reeducació afectiva, de reaprenetatge de les funcions originàries de la vida i d’integració. Integració a tres nivells: amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn. Aquesta integració millora la salut física, psíquica i emocional. Biodanza busca recuperar l'essència de l'ésser humà amb tota la seva plenitud, a través de la música i l'expressió per mitjà de la dansa. Per Biodanza és important connectar i rescatar tot allò que promou la vida en nosaltres, reforçant la part que impulsa la vida, i buscant l'expressió genuïna de l'instint i l'impuls vital.

Biodanza potència i treballa amb la part sana de cadascú, connecta amb l'alegria de viure i estimula els potencials personals, integrant-los per millorar la vida quotidiana. El seu objectiu és aconseguir transcendir, relativitzar i transformar els problemes del quotidià en una manera més saludable de viure.

Biodanza millora l'autoestima, la comunicació, l'alegria de viure, la salut física i psíquica, la capacitat afectiva, el respecte a un mateix i als altres, la capacitat de connectar amb el plaer en la vida quotidiana…

Reforça i desenvolupa tots els potencials de la persona per aconseguir una major integració amb un mateix (pensar-sentir-actuar) i amb els altres, permetent una renovació orgànica i buscant una reeducació afectiva.

Tot això a través del moviment, la interacció amb els altres i la música, buscant l'expressió autèntica del que som.

Es tracta d'un sistema en el qual es treballa des de la vivència: una experiència intensa que s'experimenta en l'aquí i l’ara, i que abraça a la persona íntegrament, inclosos el seu cos i les seves emocions. Les vivències connecten amb l'alegria de viure i estimulen els potencials personals, integrant-los per millorar la vida diària.

El model teòric de la Biodanza es basa en un principi de connexió amb la vida, el “principi biocèntric”, segons el qual l'univers és un ésser viu en contínua renovació, que posseeix una intel·ligència universal innata, que va més enllà de la intel·ligència conscient de cada individu, i que condueix cap a la creació i conservació de la vida. Aquest principi situa la vida en el centre.

Rolando Toro proposa el concepte d'Inconscient Vital, la saviesa de l'organisme, les cèl·lules, els teixits i els òrgans, que respòn a un impuls d’autoconservació i posseeix una gran autonomia en relació a la consciència i el comportament humà.

Biodanza treballa sobre cinc línies de vivència: Vitalitat, Creativitat, Afectivitat, Sexualitat i Transcendència i les integra, equilibra i potencia, afavorint una sensació de plenitud.

Un dels objectius principals de la Biodanza és transformar els estils de vida, creant condicions saludables que aportin a l'ésser humà millores en la seva qualitat de vida i una millor relació amb ell mateix, amb l'altre i amb l'entorn.


BENEFICIS DE LA BIODANZA

Biodanza busca el camí de l'emoció feliç a la curació. Aprendre a expressar les pròpies emocions es considera una manera saludable de mantenir l'equilibri intern i d’establir una relació coherent amb el món extern. A Biodanza es reforcen les situacions reals, produint emocions saludables de plenitud i afecte.

A Biodanza els participants es mostren, senzillament, com éssers humans, amb tota la grandesa, fins i tot, de les seves limitacions.


QUI POT PRACTICAR-LA?

Qualsevol persona pot practicar Biodanza si busca ser autènticament ella mateixa, respectar i respectar-se pel que és, i connectar amb el seu instint profund d'espècie. No és necessari saber ballar, ja que els exercicis tenen a veure amb la vida quotidiana i són proposats de forma progressiva, perquè tots els participants gaudeixin del procés. Les danses no són coreogràfiques ni segueixen una tècnica estructurada de ball, són propostes de vida, vivències, que en un marc musical i grupal, permeten que el moviment succeeixi en una profunda connexió amb l'emoció que aflora.

Són danses úniques individuals, en parella o en grup, en un moment únic i en un espai irrepetible, i estan orientades a generar estats d'activació i relaxació, facilitant la cerca d'un moviment cada vegada més innat, orgànic, natural i integrat. En les danses no hi ha comparacions, judicis ni un moviment preestablert correcte o incorrecte. Es tracta de deixar-se dansar per aquesta expressió personal, única i irrepetible que té la força i la presència de l'instant precís: es tracta d'expressar-se, deixar-se portar, deixar anar condicionaments i connectar amb un mateix i amb els altres.

Habitualment es practica en grups regulars de 2 hores setmanals, encara que també hi ha tallers i seminaris intensius en els quals s'aprofundeix més.


Existeixen extensions com Biodanza social o aquàtica i aplicacions en l'empresa o organitzacions, a més de grups específics de Biodanza per a diferents etapes de la vida, com nens, adolescents, joves, gent gran, o per a col·lectius com embarassades, famílies, etc., grups que distingeixen el sexe dels seus integrants per a un treball concret específic, per a homes o dones, i grups d'Acció Social, amb una intervenció específica per a pacients de malalties com fibromiàlgia, parkinson, càncer o depressió, així com persones amb diferents discapacitats,  o bé víctimes de violència de gènere.